Kontakt

LOKALIZACJA

 
 
GRYDSEN LAB prosta spółka akcyjna
NIP 9671456861 | KRS 0000975222 | REGON 522394934
 
GRYDSEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP 9671420745 | KRS 0000736791 | REGON 380535927
 
Biuro i Laboratorium: 85-863 Bydgoszcz, ul. Bohaterów Kragujewca 11
 
Telefon +48 660 594 109
 
Michał Majcherek - Prezes Zarządu: 
michal.majcherek@grydsen.pl
 
 

TU NAS ZNAJDZIESZ

FORMULARZ KONTAKTOWY

Polityka prywatności serwisu www.grydsen.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług GRYDSEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  poprzez Serwis www.grydsen.pl .

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest GRYDSEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, NIP 9671420745, KRS 0000736791, REGON 380535927

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a)      poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b)      poprzez gromadzenie plików “cookies”.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis GRYDSEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.