Nasz zespół

Marta Podhorecka

Kierownik naukowy projektu. Doktor hab. nauk medycznych, fizjoterapeutka, specjalista w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, profesor w Katedrze Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum, UMK w Toruniu od października 2019 r. Opiekun sekcji fizjoterapeutycznej Interdyscyplinarnego Koła Geriatrii – najlepszego Koła Naukowego na CM UMK, w 2018 i 2019 roku. Współinicjatorka projektu Studencki Wtorek z Nauką skierowanego do społeczności studenckiej UMK. Nagrodzona przez fundację Jolanty Kwaśniewskiej za działalność na rzecz seniorów w szczególności przeciwdziałania ich dyskryminacji oraz propagowania integracji międzypokoleniowej. Członek bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, zespołu na rzecz równego traktowania ze względu na wiek i niepełnosprawność. Czynnie angażująca studentów w projekty naukowe i społeczne, organizowane przez Uniwersytet oraz inne ośrodki. Członkini International Association of Gerontology, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (PTG) oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska (SFP). W 2024 roku  otrzymała od Ministra do Spraw Polityki Senioralnej Pani Marzena Okła-Drewnowicz nominację na Przewodniczącą Rady do Spraw Polityki Senioralnej kadencji 2024-2026.

 

Elżbieta Izdebska

Psycholog i śpiewaczka, psychoterapeutka, miłośniczka muzyki dawnej, bydgoszczanka. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, swoją pracę magisterską poświęcając badaniu młodych muzyków i psychologicznych korelatów osiągnięć muzycznych. Obecnie jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym. Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Małgorzaty Greli. Doświadczenie zawodowe jako psycholog zdobywała w szkole muzycznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, ośrodku socjoterapeutycznym, w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz na stacjonarnym oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży w szpitalu im. A. Jurasza. Jako psycholog pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Podejmuje działalność społeczną, organizując wydarzenia artystyczne w regionie. Członek zarządu Stowarzyszenia Akademia Muzyki Dawnej, z którym realizuje festiwal Bydgoska Scena Barokowa. Elżbieta Izdebska jest pomysłodawcą, fundraiserem i dyrektorem artystycznym tego przedsięwzięcia.

Magdalena Liberacka-Dwojak

Psycholog, seksuolog; w 2019 roku ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,a w 2023 roku uzyskała tam stopień doktora. Obecnie psycholog w Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka oraz Człowieka Dorosłego, a także pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i wykładowca na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Autorka prac z zakresu psychologii zdrowia, seksuologii i cyberpsychologii. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii zdrowia, komunikacji klinicznej i zastosowania nowych technologii w psychologii.

Anna Pyszora

Doktor nauk o zdrowiu, specjalistka w dziedzinie fizjoterapii, dyplomowana terapeutka PNF oraz NDT Bobath dla dorosłych, stypendystka programu PINC&STEEL Cancer Rehabilitation w Nowej Zelandii. Asystentka w Katedrze Opieki Paliatywnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, fizjoterapeutka w zespole opieki domowej Hospicjum Popiełuszki w Bydgoszczy i w Ośrodku Wentylacji Domowej w Bydgoszczy. Członkini European Association for Palliative Care (EAPC), Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP), European Respiratory Society (ERS) oraz Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska (SFP). Autorka kilkudziesięciu publikacji podejmujących problematykę fizjoterapii.

 

Radosław Perkowski

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Asystent w Katedrze Geriatrii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Fizjoterapeuta i ratownik medyczny aktywnie działający na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia, zwłaszcza wśród osób starszych. Angażujący studentów, których wprowadza w świat nauki. Autor publikacji naukowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Jego zainteresowania skupiają się wokół teorii pomyślnego starzenia się.

Michał Majcherek

Ekonomista, praktycznie i naukowo od ponad 10 lat zajmujący się m.in. problematyką innowacji gospodarczych. Pozyskał i realizował projekty dotacyjne na łącznie ponad 80 milionów złotych, na rzecz różnych instytucji. Doktorat uzyskany w 2017r. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Wykładał jako adiunkt przedmioty związane z finansami i zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz innowacyjnością. Przedtem – doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych oraz administracji publicznej. W spółce pełni funkcję prezesa oraz kierownika zarządzającego projektami.

Paweł Izdebski

Był pomysłodawcą powołania spółki spin-out, jej pierwszym prezesem i kierownikiem naukowym.
Psycholog, profesor nauk społecznych, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym prac o wykorzystaniu VR w treningach poznawczych dla osób starszych. Promotor 11 doktorantów. W latach 2014 - 2016 kierował projektem GRADYS – nagrodzonym w 2016 roku Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju, w wyniku którego powstało pierwsze oprogramowanie do ćwiczeń symulacyjnych z elementami VR dla osób starzejących się. Jego zainteresowania naukowe skupiały się na kilku obszarach badawczych: psychoonkologii, psychologii zdrowia, psychologii uzależnień, gerontopsychologii, psychologii pamięci i cyberpsychologii.
Zmarł 23 września 2021 r.